Wady Postawy – profilaktyka IV Edycja

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Nurt” kolejny już raz zaprasza dzieci i młodzież szkolną wraz z rodzicami  na bezpłatne badanie postawy ciała.

Projekt:"Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia" finansowany jest przez Gminę Miejską Świdnik.

Badania odbędą się w kilku terminach w miesiącach wrzesień oraz październik. Badanie jest całkowicie bezpłatne i przeprowadzone będzie przez wykwalifikowanego specjalistę.
Realizacja przedsięwzięcia polegała będzie na indywidualnej diagnozie postawy ciała dzieci  w obecności rodzica/ów. W trakcie spotkania zostaną określone wszelkie nieprawidłowości dotyczące zaburzeń statyki ciała badanych osób. Po badaniu będzie możliwość uzyskania od fizjoterapeuty zalecenia odnośnie postępowania fizjoterapeutycznego oraz profilaktycznego.

Z powodu dużego zainteresowania obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona. Wymagane dane niezbędne do celów realizacji projektu to imię i nazwisko, oraz numer PESEL dziecka.

Zapisy, pytania
Sylwia Tatara – Fizjoterapia
512 167 370

WADY POSTAWY – PROFILAKTYKA III EDYCJA

Wady Postawy
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Nurt”  już po raz trzeci zaprasza dzieci i młodzież szkolną wraz z rodzicami na bezpłatne badanie postawy ciała. które odbędzie się 07.05.2016 w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu " Wady postawy, profilaktyka i leczenie " finansowanego przez Gminę Miejską Świdnik.
Liczba uczestników jest ograniczona – obowiązują zapisy.
Badanie postawy ciała jest całkowicie bezpłatne i przeprowadzone będzie przez wykwalifikowanego specjalistę.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na istniejący obecnie bardzo duży problem występowania zaburzeń statyki ciała wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na uświadomienie rodzicom i dzieciom szeroko rozumianej profilaktyki wad postawy ciała. Oprócz informacji teoretycznych na temat rodzajów wad postawy i ich charakterystyki anatomiczno – patologicznej  ważnym zagadnieniem na spotkaniu będzie profilaktyka czyli zapobieganie powstawaniu i rozwojowi zaburzeń. Rodzice natomiast będą  mogli się dowiedzieć jak prawidłowo wspomagać rozwój dziecka.
 

Realizacja przedsięwzięcia polegała będzie na indywidualnej diagnozie postawy ciała dzieci  w obecności rodzica/ów. W trakcie spotkania zostaną określone wszelkie nieprawidłowości dotyczące zaburzeń statyki ciała badanych osób. Po badaniu będzie możliwość uzyskania od fizjoterapeuty zalecenia odnośnie postępowania fizjoterapeutycznego oraz profilaktycznego.
 

Zapisy, pytania
Sylwia Tatara – Fizjoterapia
512 167 370


herb2014_jpg                                                       Projekt: "Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, Organizacja akcji i imprez 
                                                    z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia" finansowany jest przez Gminę Miejską Świdnik.

EDUKACYJNY SPŁYW KAJAKOWY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDNIK

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Nurt” zaprasza MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDNIK na spływ -„Edukacja oraz podniesienie aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców powiatu poprzez spływy kajakowe”.
Projekt skierowany jest do mieszkańców z powiatu świdnickiego.W jego ramach zaplanowano zajęcia w grupach na terenie urokliwej doliny rzeki Giełczwi, trzygodzinny spływ edukacyjny, pokaz technik kajakarstwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem ratownika i instruktora pierwszej pomocy. Imprezę przewidziano na 27 września.
Udział w projekcie jest bezpłatny, trzeba tylko na własny koszt dojechać na miejsce spływu. Zachęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu, spróbowania swoich sił w kajakarstwie. Na pewno przyda się także zdobycie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy bezpiecznego zachowania nad wodą.
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Nurt", Krzesimów 128, 21-007 Mełgiew, tel. 503 808 220, e-mail: Info@nurt.eu

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziem iBiłgorajskiej

”  LL_FIO-Logo_ramkalogo FLZB 2010 stopka partnerzy

 

.

Edukacja oraz podniesienie aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców Powiatu poprzez Spływy kajakowe

LL_FIO-Logo_ramka    logo FLZB 2010

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Nurt”, zaprasza do udziału w projekcie

„Edukacja oraz podniesienie aktywności społeczno-kulturowej  mieszkańców Powiatu poprzez Spływy kajakowe.”

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Projekt kierujemy do dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin, które wykazują objawy demoralizacji, brak przystosowania społecznego, z problemami w rozwoju emocjonalnym, społecznym, zagrożonych ubóstwem, przestępczością, opuszczeniem,. Działania kierujemy również do osób starszych i niepełnosprawnych, które spychane są na margines życia społecznego.

Czytaj Dalej

„Nasze Dziedzictwo”

nasze dziedzictwoLokalna Grupa Działania Fundacja Nasza Nadzieja, z przyjemnością informuje o wydaniu publikacji pt. „Nasze dziedzictwo. Dziedzictwo historyczno-kulturowe gmin Milejów i Mełgiew”.
 
Po bezpłatny egzemplarz publikacji zapraszamy do biura LGD Fundacja Nasza Nadzieja w Świdniku przy ul. C. K. Norwida 9.

 

 

. apache web server Contbankfeedblocam

Wizyta studyjna – Włochy Val Gardena

wizyta studyjnaPrzedstawiciel Stowarzyszenia Nurt, Krzysztof Sternik uczestniczył w III wizycie studyjnej do Włoch – Val Gardena, która odbyła się w dniach 9-14 grudnia 2013 r. w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim" współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi.

Czytaj Dalej

Gra szkolna – gospodarowanie odpadami

gospodarowanie odpadamiStowarzyszenie Nurt w dniu 7-11-2013 pomogło w realizacji programu upowszechniającego wiedzę z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szkołach podlegających Gminie Lublin, dofinansowany ze środków Gminy Lublin. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie, z dziećmi ze świetlicy w wieku klas 1-3. 

Organizatorem Programu jest Fundacja Larus

http://www.fundacjalarus.pl/

Czytaj Dalej